Spinalónga var kolonien for de spedalske inde i den gamle venetianske borg, lige N-for halvøen Spinalónge, hvor de spedalske levede i knap 100 år. I 1957 blev øen åbnet og kolonien nedlagt.😮